1. cena vo vyzvanej krajinársko-architektonickej súťaži Pri jazere

MIESTO: Bratislava
DÁTUM: november 2021
UMIESTNENIE: 1. miesto
ARCHITEKTÚRA: ateliér Kuklica-Smerek architekti
KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA: Ing. Katarína Tomanová Porubčinová + Ing. arch. Jaro Hrivnák a Ing. arch. Martin Mišík

Územie obklopuje biotop mäkkého lužného porastu, ktorý plynule prechádza riešeným územím. Prirodzená brehová vegetácia sa tak stava súčasťou urbánneho celku. My tento princíp v maximálnej miere rešpektujeme no zároveň kultivujeme pre potreby rekreácie a užívateľského štandardu pre obyvateľov. Z pôvodnej stromovej remízy porasty zvoľna vrastajú do urbanizovaného prostredia v tvarovo jednoznačných, no pôvodných druhov drevín. Štíhle bresty, košaté javory a vzdušné jelšové porasty dopĺňajú rekreačné zóny vytvorené pri brehu a vo vnútrobloku a pozvoľna opäť vchádzajú do pôvodných brehových spoločenstiev.

Vnútroblokom nachádzajúcim sa na konštrukcii dominujú organické kruhové záhony zmiešaných trávnato bylinných záhonov so stromovými a krovitými dominantami drevín lokálneho výskytu. Vysoké muchovníky a rozložité driene tvoriace farebne akcenty v území čnejú z vzdušných a jemných podsadieb zvlnených záhonov.

Vegetácia rekreačnej zóny plne rešpektuje miestnu existujúcu flóru, vlahové podmienky. Inšpiruje sa ňou a dopĺňa ju v jemných, nenásilnych kvetinových prvkoch, aby bol prirodny ráz vegetacie v území stale prítomný.