Depo park Trnava

MIESTO: Trnava
DÁTUM: 12/2023
UMIESTNENIE: 3. miesto
AUTORI: Oliver Hacaj, Ing.arch. Lenka Kavuljáková, Ing. arch. Denis Zeman, Ing. Katarína Tomanová Porubčinová
SPOLUPRÁCA: Marek Malček

Územie je koncipované tak, aby tvorilo postupný prechod medzi novovytvorenými športovými plochami a krajinou, či parkom, ktorými sú obklopené z každej strany. Južný a severný cíp riešeného územia má parkový charakter, so zachovaním vybranej náletovej zelene, novou výsadbou, intímnymi zákutiami na oddych, či športovanie, ktorých atmosféru dopĺňajú pôvodné koľajiská a iné prvky železničnej infraštruktúry.

Atmosféru centrálnej zóny areálu zakladá jej primárna funkcia – plochy pre alternatívne mestské športy, pričom návrh uvažuje so zachovaním oboch opravárenských hál v tejto zóne a s ich transformáciou pre potreby športovísk. Návrh má za cieľ umocniť priestorový zážitok jestvujúcich opravárenských hál a otvoriť ich do okolia, preto je čiastočne odstránený halový prístavok a výplňové murivo medzi železobetónovými stĺpmi haly B, čím sa hlavný prekrytý priestor na skateboarding dostáva do vzťahu s vrstvenou krajinou na jednej a skate plazou na druhej strane. Skate plaza je pritom chápaná, ako veľkorysé pokračovanie krytých športových priestorov do exteriéru a tvorí živé centrum celého areálu.

Silným motívom návrhu sú koľaje, ktoré sa tiahnu a rozvetvujú v rámci celého areálu. Niektoré z nich sú zapracované do nových ťahov pre peších a cyklistov spôsobom, aby zostali priznané v povrchu, no netvorili bariéru. Iné sú ponechané aj s drevenými pražcami a spolu s výsadbou tráv, záhonov a drevín, doplnené mobiliárom a prvkami na hru alebo cvičenie tak vytvárajú rôznorodé zákutia. Na maximálne využitie možností, ktoré prítomnosť koľají ponúka, návrh uvažuje aj s ich zachovaním v aktívne využívateľnej forme (bez elektrifikácie) a to pre menšie pojazdné súpravy, koľajové stroje, či pre tradičné vagónové zostavy.

https://www.archinfo.sk/