Exteriérová učebňa Technickej univerzity vo Zvolene

MIESTO:
DÁTUM:
UMIESTNENIE: