Ideový zámer Prievoz

MIESTO: Bratislava-Prievoz
DÁTUM: máj 2022
UMIESTNENIE: klient je úspešným uchádzačom – 1. miesto

Bolo nám cťou podieľať sa na tvorbe ideovej náplne využívania priestoru bývalého Csákyho záhradníctva v Prievoze.

Historický a inšpiratívny priestor je ovplyvnený svojou osobitou polohou vrámci kaštielneho parku, v bezprostrednej blízkosti priestoru bývalého záhradníctva, skleníkov a oranžérie a v susedstve rodinných domov. Štylizácia priestoru preto vychádzala z týchto urbanisticko-architektonických predlôh, citlivo sme s nimi pracovali a snažili sme sa oživiť genius loci tohto priestoru s výraznou kultúrno-historickou stopou.

Návrhom citlivých úprav plochy sa vytvorí kvalitný, mestský priestor s osobitou, intímnou atmosférou komunitnej záhrady. Plocha, ktorá doposiaľ nežila a bola skrytá pred zrakmi návštevníkov, sa tak otvorí verejnosti. Bezbariérový prístup a účelová zonácia územia zaručí koexistenciu viacerých aktivít pre návštevníkov, bez rozdielu veku či zdravotného stavu, čo bolo nosnou myšlienkou kreovania ideového konceptu využitia tejto plochy. Záhrada má poskytnúť priestor na koexistenciu všetkých generácii ( deti, dospelí a seniori ) v komunite prievozských obyvateľov a mala by sa stať príjemným a originálnym priestorom pre obyvateľov Ružinova, ako aj pre Bratislavčanky a Bratislavčanov z okolitých mestských častí a ich priateľov a známych s prihliadnutím na zachovanie pokojného a nehlučného prostredia mestskej časti. Každý si v nej nájde svoje potešenie a vyžitie. Komunitná záhrada je priestor založený na prírode blízkom menežmente údržby a prevádzky. Pracuje v maximálnej miere s pôvodnými dispozíciami, s prvkami a objemami územia. V záhrade sa momentálne nachádzajú nepôvodné nálety javorov, kôstkovín a topoľov, kroviny bazy, bršlenov a liany divokých plamienkov a chmeľu. Nachádzajú sa tu i staré čerešne, orechy a jeden platan. Pôvodné hodnotné dreviny, ako i všetky nové dosadené dreviny budú opísané na informačných tabuliach v areály záhrady, aby aj návštevníci poznali stromy okolo seba.

Novému prevádzkovateľovi územia želáme veľa spokojných návštevníkov.