Kvetinové lúky Nitra

MIESTO: Nitra
DÁTUM: 2021

Návrh krajinno-architektonických úprav má ambíciu zregenerovať plochy zelene tak, aby pôsobili v danom prostredí prirodzene, rešpektovali ekologické podmienky stanovišťa a poskytovali tak svojim obyvateľom a návštevníkom príjemné miesto k oddychu a relaxácii.

Svah sa má stať miestom na pasívny oddych a relax. Zároveň má potenciál byť plochou, ktorá svojou rozľahlosťou a vhodnou orientáciou voči svetovým stranám poskytuje priestor pre zeleň, ktorej údržba bude blízka prírode.

Tento zámer bude realizovaný vytvorením kvetnatých lúk, ktoré v území podporia biodiverzitu, zmeneným režimom kosenia porast na svahu vytvorí infiltračné pásy, v ktorých sa udrží vlaha a zrážková voda, zníži sa odpar vody z územia a priestor nadobudne i estetickú hodnotu. V „mestskej lúke“ budú vykosením priznané vychodené pešie chodníčky naprieč územím, ako i vykosené kruhy k pasívnemu oddychu. Na týchto vykosených miestach budú umiestnené drevené bloky určené k sedeniu či ležaniu. Návštevník, ktorí bude chcieť byť bezprostredne obklopený lúčnym porastom tak vojde do týchto kruhov a vychutnáva si blízkosti prírodného prostredia. Rovnako si v týchto plochách môžu obyvatelia rozložiť deky či lehátka a vychutnať si slnenie či piknik s priateľmi.

Lúčne porasty sú tvorené z tráv a bylín prirodzene sa nachádzajúcich v našich zemepisných šírkach. Najkrajnejšia plocha lúky, od Bazovského ulice, bude „motýliou lúkou“. Priamo touto plochou nevedie žiadny chodníček a preto môže byť táto plocha celoročne ponechaná bez kosby, čim sa podporí jej pestrosť ako i pastva pre najrôznejšie druhy hmyzu.

V časti svahu s pravidelnou kosbou, v hornej časti pod listnatými stromami, budú umiestnené závesné siete, tzv. hammocky. Umiestnenie hammockov bude zároveň i „sociálnym experimentom“, ako si obyvatelia a návštevníci dokážu vychutnať a zužitkovať pobyt v prírodnom prostredí svojich obydlí, nakoľko je komunita zrelá a pripravené tráviť čas v bezprostrednom okolí svojho obydlia a preverí to i bezpečnosť a vyspelosť miestnej komunity. Hammocky sú bežne používané v parkoch svetových veľkomiest naprieč Spojenými štátmi a Európou.