Obytný súbor Urbanic

MIESTO: Bratislava, Staré Mesto
DÁTUM: 2012

Súčasťou krajinno-architektonického návrhu okolia obytného súboru, bol i návrh extenzívnej strechy materskej škôlky. Dizajn zvlnených driftov zľahka pripomína siluetu vtáka, keďže bude hlavne pozorovateľný z „vtáčej perspektívy“ vyšších podlaží budovy. Plochy s extenzívnymi trvalkami sa striedajú s driftami štrkových plôch, ktoré tu slúžia ako obslužné a prevádzkové trasy.