Rekonštrukcia objektu – adaptácia objektu pre potreby výučby UK

MIESTO: Vajanského nábrežie 10, Bratislava
DÁTUM: august 2023
ARCHITEKTÚRA: Bellušove ateliéry – doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. arch. Lukáš rypák, Ing. arch. Karol Volf

KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA: Ateliér Toman

Základnou myšlienkou návrhu bolo vniesť do nádvoria maximálne množstvo zelene v daných limitoch, ktorá bude študentom a vyučujúcim Právnickej fakulty poskytovať pocit tichej, zelenej oázy v rušnom centre mesta. Prišli sme s myšlienkou živej záhrady v centre nádvoria. Vegetačný stredový segment je pohľadový, je centrálnou estetickou, nepriechodnou zónou. Má plniť prioritne estetickú a mikroklimatické funkciu.

Z dôvodu vybudovania podzemnej prednáškovej miestnosti, je v daných miestach limitovaný prekoreniteľný priestor pre rastliny. Navrhovaný vegetačný segment bolo preto potrebné zdvihnúť nad okolitú dláždenú plochu, aby sme pre vegetáciu dosiahli potrebnú hrúbku substrátu. Obruba má špecifický oblúkový tvar, ktorý pôsobí elegantne a zároveň je jeho tvar koncipovaný v zmysle univerzálneho dizajnu, kedy daný prvok má byť ako estetický tak i praktický a užívateľsky priaznivý – oblá frontálna-pohľadová strana je prevádzkovo bezpečná pri náhodnom šliapnutí vzad.

V stredovom vegetačnom segmente sú rozmiestnené 4 hlinené veľkorozmerné výsadbové nádoby, v ktorých budú vysadené atraktívne mnohokmenné listnaté dreviny. Týmto spôsobom sme do nádvoria mohli umiestniť i stromovú vegetáciu, ktorá nám vytvorí želaný efekt mestskej oázy a vertikálnu dynamiku. Vertikalitu dopĺňa i lankový systém, po ktorom sa budú popínať liany jemnej štruktúry habitu. Umiestnili sme tu i hlinenú nádobu s vodou, v rovnakom dizajne ako vegetačné nádoby. Voda v našom návrhu symbolizuje rovnováhu a spravodlivosť. Vodná hladina sa vždy ustáli v rovine, tak ako misky váh spravodlivosti.

Hmotové dominanty v území budú tvoriť 4 solitéry – 3 mnohokmenné gledíčie – Gleditsia tricanthos var. inermisHeptacodium miconioides ( v alternatíve javor sivý – Acer griseum / alebo magnólia Magnolia sieboldii).

Jemnú vertikálu budú vytvárať popínavé druhy na navrhovanej lankovej konštrukcií – pavinič henryho – Parthenocissus henryana a chmeľ – Humulus lupulus ´Aureus´.

Podrast vegetačného segmentu je druhovo bohatý. Vybraných je 13 druhov bylín a cibuľovín. Druhy sú vybrané na základe kontinuity kvitnutia, celkového habitu, štruktúry a textúry. Dominujú trvalky okrasné listom a trvalky so zaujímavým kvetom. Rastlinný sortiment a jeho kvitnutie je ladené od odtieňov bielej, ružovej, cyklaménovej, fialovej až bordovej.