Revitalizácia centra obce Suchohrad

MIESTO: Suchohrad
DÁTUM: 2009
UMIESTNENIE: Ocenenie za príkladnú obnovu kultúrneho dedičstva Bratislavského kraja
ARCHITEKTÚRA: Ing. arch. Jozef Frajka, Ing. arch. Boris Hochel, Ing. arch. Jaro Hrivnák
KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA: Ing. Katarína Tomanová Porubčinová

Komplexný návrh riešenia centra tejto malej obce bol v roku 2015 ocenený cenou Príkladnej obnovy inštitúciou Academia Istropolitana Nova. Projekt zelene mal jasné poslanie, zachovať vidiecky ráz námestia použitím kvitnúcich rastlín v záhonoch a nadviazať tak na predzáhradky okolitých domov. Idúc obcou tak zrekonštruované centrum zapadá veľmi homogénne do rázu svojho okolia a dominantami tohto priestoru naďalej ostávajú kostol a mohutné, 80 ročné lipy.
Navrhovaný rastlinný sortiment obsahoval kvitnúce kry ľubovníka a nátržníka so žltými kvetmi, ktoré spolu s modrými levanduľami reflektujú na farby erbu obce. Záhony ďalej dopĺňajú vždyzelené krušpány, vavrínovce, dulovce a čajohybridné ruže.