Šaľa – širšie centrum

MIESTO: Šaľa
DÁTUM: 2009

Širšie centrum mesta je tvorené predĺžením pešej radiály začínajúcej v pešej zóne centra mesta a tiahnuce sa popri kostole sv. Margity, okolo hradu, až cez mestský vnútroblok ku okraju zóny. Dominantný krajinársky prvok tu tvoria stromy. Použité sú ako aleje lemujúce cestu – stĺpovité jarabiny, kvitnúce akcenty v území – čerešňa ´Accolade´, izolačná bariéra od rušnej cesty – stĺpovité javory ´Green Column´ a štíhle dlhoveké duby ˇFastigiata´, ktoré budú v budúcnosti čnieť ponad územie.