Šenkvické stromoradie

MIESTO: Šenkvice
DÁTUM: 2018

Frekventovaný peší ťah v smere z obce na vlakovú stanicu v Šenkviciach bol úzky chodník bez sprievodnej vegetácie. V rámci výzvy „Adaptácia na zmenu klímy“ sme preto vytvorili koncept výsadby stromoradia z pôvodných drevín rastúcich na území obce, revitalizáciu obecnej plochy zelene s ohľadom na prírode blízku údržbu s výberom sortimentu efektívne hospodáriaceho s prirodzenou vlahou v území.  Výber drevín vychádza z overených, nenáročných a tradičných druhov  vysádzaných po desaťročia v obci Šenkvice. V blízkej budúcnosti tak bude tento chodníček halený v tieni korún javorov, čo určite spríjemní prechod týmto frekventovaným úsekom.