Strechy na Technickej univerzite vo Zvolene

MIESTO: Zvolen
DÁTUM: február 2022
REALIZÁCIA: Gardn, s.r.o.

Zelené strechy sa stávajú trendom po celom svete, od Severnej Ameriky až po Európu, hlavne vďaka ich nezameniteľným vlastnostiam a pozitívnemu vplyvu na okolie. Vzhľadom na zníženú nosnosť najvrchnejších konštrukčných vrstiev strešného plášťa boli navrhnuté na ozelenenie vybrané častí striech na budove TU Zvolen.

Benefity aplikácie vegetačných striech sú nemalé. Dokážu znížiť odtok zrážkovej vody, a to retenciou a spomalením jej odtoku zo striech a jej postupnou evaporáciou do okolia, čím odľahčujú stokovú sieť.

Podporujú taktiež rozmanitosť ekosystémov – zelené strechy sa neraz stávajú útočiskom pre vtáky a ďalšie drobné tvory, ktoré tu hľadajú útočisko.

Zelené strechy vytvárajú ďalšiu vrstvu izolácie budovy, ktorá je vhodná tak v zimnom období ako aj v lete.

Zelené strechy dokážu účinne znížiť množstvo šumu, ktorý sa dostane do budovy. V neposlednom rade je zelená strecha pozitívny vizuálny prvok pre okolie.