Strešné záhrady

Vegetačné strechy ponúkajú širokú škálu benefitov, ktoré majú vplyv nie len na estetizáciu prostredia, ale hlavne výrazný ekologický a klimatický prínos. Počnúc zachytávaním a udržiavaním zrážkových vôd, po znižovanie efektu „tepelných ostrovov“. Extenzívne strechy vyžadujú minimálne hrúbky konštrukčných vrstiev v rozmedzí 3-8 cm. Pomocou vhodných konštrukčných riešení je možné vytvárať intenzívne strešné záhrady, ktoré sa v ničom nelíšia od záhrad na teréne.