Vila Fontána

MIESTO: Banská Štiavnica
DÁTUM: 2022

Záhrada historickej vily z roku 1704 dýcha tajomnou atmosférou a romantikou. Záhrada sa rozkladá z časti na terasách a z časti je tvorená prudkým svahom. Táto dispozícia je typická pre pozemky v Banskej Štiavnici. Rekonštrukcia záhrady zatiaľ prebehla na dvoch terasách. Veľká spodná terasa s fontánou slúži ako hlavný zhromažďovací priestor a v lete je využívaná ako exteriérová jedáleň. V tomto priestore sa obnovoval trávnik, kde sme pre uľahčenie údržby ukladali po jeho obvode ploché kamenné platne. Ďalším riešeným priestorom bola časť, ktorá slúži dvom apartmánom ako ich vonkajší priestor. Ideou návrhu bolo preto vytvoriť v tomto komornom priestore dve separátne zóny pre každý z apartmánov. Pracovali sme s výškou terénu a priehľadmi na mesto tak, aby každá z týchto zón bola jedinečná a intímna. V priestore pracujeme s pôvodnou vegetáciou – ponechali sa najhodnotnejšie jedince a dosadila sa nová vegetácia. Prvky drobnej architektúry sa vyberali buď v historizujúcom dizajne, alebo šlo o autentické starožitné prvky, ako napríklad kovaná brána, ktorá bola použitá ako paraván / treláž na oddelenie zón a je popnutá zemolezom.