Výsadba uličného stromoradia

MIESTO: Modra

Pri rekonštrukcii Vajanského ulice v Modre sa obnovavali aj plochy zelene. Do užších ulíc je vhodné sadiť dreviny s úzkou, štíhlou korunov. Vieme tak dostať vzrastlú zeleň i do miest v blízkosti budov a parkovísk. Bol volený druh stĺpovitej čerešne ´Amanogawa´a stĺpovitorastúci ľaliovník ´Fastigiata´. Stromoradie je doplnené o bordovolistý kultivar slivky ´Nigra´.