Záhrada s levitujúcim schodiskom

MIESTO:
DÁTUM:
UMIESTNENIE: