Záhrada s výhľadom Banská Štiavnica

MIESTO: Banská Štiavnica
DÁTUM: 2021

Príjemná záhrada v centre Banskej Štiavnice slúži mladej rodine ako miesto víkendového a prázdninového oddychu. Novostavbu repliky baníckeho domu obkolesuje neveľká záhrada v dvoch úrovniach. Bolo potrebné čiastočné odclonenie pohľadov do záhrady v smere od ulice a zároveň navrhnúť sortiment tak, aby bol aj úžitkový aj celoročne estetický. Pre štiavnické pozemky je členitosť príznačná, rovnako ako kameň, ako hlavný stavebný materiál. Všetky skaly sú z miesta realizácie, pochádzajú zo základov padnutej, pôvodnej stavby. Využili sa v maximálnej miere na vyvýšené záhony po obvode pozemku. Doplnili sa ploché nášľapné kamene na najviac pohybom exponované miesta. Vzniklo miesto pre vyvýšený záhon z dubových hranolov a to všetko s dôrazom na zachovanie priehľadov na historické centrum. Pre dosiahnutie  neformálneho vzhľadu záhradu sa trávnik sial. Cieľom je v budúcnosti vypestovať príjemný vidiecky porast, kde bude miesto i pre drobné ďatelinky či sedmokrásky.