30 rokov krajinnej architektúry na Slovensku

Ateliertoman > 30 rokov krajinnej architektúry na Slovensku > 30 rokov krajinnej architektúry na Slovensku

30 rokov krajinnej architektúry na Slovensku

https://www.ateliertoman.sk/30-rokov-krajinnej-architektury-na-slovensku/
Krajinná architektúra má na Slovensku dlhšiu históriu, než by sme si predstavovali. Profesia krajinného architekta však nebola exaktne špecifikovaná a prelínala sa s povolaním architekta, záhradníka či pestovateľa. Prvé krajinno-architektonické diela na Slovensku sa realizovali pri kláštoroch, kaštieľoch a v neposlednom rade formovanie krajiny ako krajinársky počin bolo v priebehu stáročí stále živé.
I keď sa o krajinnej architektúre v minulosti nerozprávalo tak výrazne ako architektúre stavieb, či iných umeleckých profesiách, boli krajinný architekti aktívny, čoho dôkazom sú stopy ich práce v podobe mestkých záhrad, parkov a uličných alejí.
Vhľad na slovenskú krajinno-architektonickú scénu posledných desaťročí prináša táto obrazová publikácia, ktorá verejnosti predstavuje osobnosti pôsobiace na Slovensku a v Čechách po rok 2015. Od tohto času na Slovensku pribudlo ďalších 15 autorizovaných krajinných architektov, čo je pozitívny krok pre slovenskú tvorbu.

GALÉRIA

Posted By

Veronika Polakovicova