bgr-AG.jpg
Náš team

O nás

Vitajte na našej stránke.
ATELIÉR TOMAN sa zaoberá projekciou a realizáciou diel krajinnej architektúry.
Projekčný tím tvoria: Katarína – autorizovaná krajinná architektka, Jozef – záhradný inžinier, obaja absolventi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a Lenka – architektka, absolventka Fakulty architektúry na Slovenskej technickej univerzite. Našej profesii sa venujeme od roku 2001. Máme za sebou množstvo krásnej, tvorivej práce. Naše skúsenosti pretavujeme do vytvárania kvalitných projektov a realizácii na celom území Slovenska.
Bolo nám potešením a cťou pretaviť naše skúsenosti z tvorby verejných priestorov a pôsobenia v mestskej samospráve do spolupráce na publikácii Plán Bratislava, kde sme prispeli do kapitoly Mestská zeleň. Spolupracovali sme na tvorbe dokumentu Bratislava 2030  a Arboristického štandardu – výsadba stromov a krov 4.
Katarína je od r. 2006 autorizovanou architektkou a členkou Slovenskej komory architektov a od r. 2021 je členkou Programovej komisie študijného programu Krajinná a záhradná architektúra na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. V ateliéri sa venuje projekcii diel krajinnej architektúry, hodnoteniu a inventarizácii drevín, dizajnu a fotografii. Jozef zastrešuje projekciu, dizajn a realizáciu našich projekčných diel, automatických závlahových systémov a menežment výroby nášho autorského záhradného mobiliáru. Lenka sa venuje projekcii, grafike, tvorbe modelov a spracovaniu vizualizácii.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Krajinná architektúra je umenie formovať krajinu v najširšom slova zmysle. Kultivovať, meliorovať, obnovovať, revitalizovať ale hlavne nachádzať v krajine riešenia pre udržateľné modely fungovania pod tlakom klimatických
a antropických vplyvov.

Toto formovanie má vychádzať z dlhodobého poznania a pozorovania prírody okolo nás, má rešpektovať vlastnosti stromov, rastlín a ďalších prvkov, s ktorými vo svojej tvorbe pracujeme.

Práve pomocou znalosti prírody, krajiny a drevín vieme i do husto zastavaných ľudských sídel vniesť zeleň v najširšom zmysle slova.

Naše služby

Realizácia záhrad

ZÁHRADY NA KĽÚČ
ZÁVLAHY

Projekty

KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA
ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

Dendrológia drevín

INVENTARIZÁCIE, HODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU PORASTOV

Naša galéria prác

Portfólio

Záhradníctvo

Sme príjemné vidiecke záhradníctvo, v ktorom si každý vyberie ten pravý tovar pre svoju záhradu. Ponúkame široký sortiment ovocných a okrasných stromov a krov, letničiek a trvaliek, rôzne druhy záhradných substrátov, hnojív, minerálnych a organických doplnkov do pôd. Tešíme sa na Vašu návštevu…