Our Archive

Search completed

Ateliertoman > 30 rokov krajinnej architektúry na Slovensku

Krajinná architektúra má na Slovensku dlhšiu históriu, než by sme si predstavovali. Profesia krajinného architekta však nebola exaktne špecifikovaná a prelínala sa s povolaním architekta, záhradníka či pestovateľa. Prvé krajinno-architektonické diela na Slovensku sa realizovali pri kláštoroch, kaštieľoch a v neposlednom rade formovanie krajiny ako krajinársky počin bolo v priebehu stáročí stále živé. I keď […]
Viac informácií